Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Thái Bình

Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Thái Bình

30/12/2015, 03:45

Chủ đầu tư:  Thanh tra tỉnh Thái Bình

Địa điểm: Thành phố Thái Bình – tỉnh  Thái Bình

Giá trị hợp đồng:  11,04 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện:  2008 – 2009

Thông tin chung:

Chiều cao công trình: 5 tầng

Diện tích sàn xây dựng:

Công nghệ xây dựng: Móng cọc, kết cấu khung BTCT

 

 

TIN LIÊN QUAN

Trụ sở chi nhánh ngân hàng NN&PTNT tỉnh Sơn La

Related Post