Trụ sở chi nhánh ngân hàng NN&PTNT tỉnh Sơn La

Trụ sở chi nhánh ngân hàng NN&PTNT tỉnh Sơn La

30/12/2015, 10:44

Chủ đầu tư:  Ngân hàng NN&PTNT Sơn La

Địa điểm:  Tỉnh Sơn La

Giá trị hợp đồng:  9,796 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện:  2004- 2005

Thông tin chung:

Chiều cao công trình:

Diện tích sàn xây dựng:

Công nghệ xây dựng:

 

 

TIN LIÊN QUAN

Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Thái Bình

Related Post