Nhà luyện tập và thi đấu thể thao Thanh Hóa

Nhà luyện tập và thi đấu thể thao Thanh Hóa

30/12/2015, 03:20

Chủ đầu tư: Sở Thể dục thể thao Thanh Hóa

Địa điểm: TP. Thanh Hóa

Tổng mức đầu tư: 15,7 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện: 2001 – 2003

TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

Related Post