Xây dựng nhà xưởng B1 và B2 khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh
08/01/2016, 15:55

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Funing Precision component

Địa điểm: Khu CN Quế Võ - Bắc Ninh

Giá trị hợp đồng: 14,905 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện: 2008

 

TIN LIÊN QUAN