Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Thái Bình
Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Thái Bình
Chủ đầu tư:  Thanh tra tỉnh Thái Bình Địa điểm: Thành phố Thái Bình - tỉnh  Thái Bình Giá trị hợp đồng:  11,04 tỷ đồng
Trụ sở chi nhánh ngân hàng NN&PTNT tỉnh Sơn La
Trụ sở chi nhánh ngân hàng NN&PTNT tỉnh Sơn La
Chủ đầu tư:  Ngân hàng NN&PTNT Sơn La Địa điểm:  Tỉnh Sơn La Giá trị hợp đồng:  9,796 tỷ đồng