Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

30/12/2015 | 08:48
Nhằm đáp ứng được các mục tiêu đã đặt ra và các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng, năm 2012 mục tiêu chất lượng của công ty là: lập ra các kế hoạch cụ thể, xác định rõ các công việc, các nguồn lực cần thiết và phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ phận, đảm bảo sự đồng bộ của toàn hệ thống ngay cả khi có bất kỳ sự thay đổi nào, nhằm thực hiện các chỉ tiêu:
Giới thiệu

Giới thiệu

30/12/2015 | 08:46
Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 - VINACONEX 3 xin gửi tới Qúy khách hàng lời chúc sức khỏe và thành đạt.

video