Thi công xây lắp điện chiếu sáng tỉnh lộ 282 đoạn Keo - Đông Côi
08/01/2016, 16:00

Chủ đầu tư: Ban QLDA xây dựng giao thông Bắc Ninh

Địa điểm: Đoạn Keo - Đông Côi, Bắc Ninh

Giá trị hợp đồng: 4,661 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện: 2007 - 2008

TIN LIÊN QUAN