Thi công đường giao thông đoạn Km16+431.1 đến Km21+891 tỉnh lộ 280, Bắc Ninh
08/01/2016, 15:57

Chủ đầu tư: Ban QLDA xây dựng giao thông Bắc Ninh

Địa điểm: Đoạn Km16+431.1 đến Km21+891 tỉnh lộ 280, Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Giá trị hợp đồng: 28,91 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện: 2008 - 2010

 

 

TIN LIÊN QUAN

video