Nhà ở sinh viên K2 - Thái Nguyên
30/12/2015, 10:37

Chủ đầu tư: Đại học Thái Nguyên

Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

Giá trị hợp đồng: 13,183 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện: 2009 - 2010

Công nghệ xây dựng: Sử dụng móng cọc, kết cấu khung BTCT 

TIN LIÊN QUAN