Nhà ở sinh viên K2 - Thái Bình
30/12/2015, 11:44

 

Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Thái Bình

Địa điểm: Thành phố Thái Bình

Tổng mức đầu tư: 95,598 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện: 2009 - 2011

Chiều cao công trình: Bao gồm 2 khối nhà cao 9 tầng

Diện tích xây dựng: Mỗi nhà là 837 m2

Công nghệ xây dựng: Sử dụng móng cọc, kết cấu khung BTCT

TIN LIÊN QUAN