Nhà máy tôn mạ màu Thái Bình
08/01/2016, 15:53

Chủ đầu tư: Công ty thương nghiệp tổng hợp Thái Bình

Địa điểm: tỉnh Thái Bình

Giá trị hợp đồng: 22,285 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện: 2004 - 2005

TIN LIÊN QUAN