Nhà máy cơ khí số 1 Mai Lâm - Đông Anh
08/01/2016, 16:06

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một thành viên Mai Động

Địa điểm: Đông Anh, Hà Nội

Giá trị hợp đồng: 13,432 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện: 2005

 

TIN LIÊN QUAN