Nhà luyện tập và thi đấu thể thao Thanh Hóa
30/12/2015, 10:20

Chủ đầu tư: Sở Thể dục thể thao Thanh Hóa

Địa điểm: TP. Thanh Hóa

Tổng mức đầu tư: 15,7 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện: 2001 - 2003

TIN LIÊN QUAN