Đường gom đường Láng - Hòa Lạc đoạn Km10+420 đến Km11+540
08/01/2016, 15:56

Chủ đầu tư: Ban QLDA xây dựng giao thông Bắc Ninh

Địa điểm: đoạn Km10+420 đến Km11+540 đường Láng - Hòa Lạc

Giá trị hợp đồng: 15,428 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện: 2009 - 2010

Thông tin chung:

Công trình phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

 

TIN LIÊN QUAN