Nhà luyện tập và thi đấu thể thao Thanh Hóa
Nhà luyện tập và thi đấu thể thao Thanh Hóa
Chủ đầu tư:   Sở Thể dục thể thao Thanh Hóa Địa điểm:   TP. Thanh Hóa Tổng mức đầu tư:  15,7 tỷ đồng Tiến độ thực hiện:   2001 - 2003
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương
Chủ đầu tư:   Bệnh viện tỉnh Hải Dương Địa điểm:   Tỉnh Hải Dương Giá trị hợp đồng :  25,5 tỷ đồng