Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương
30/12/2015, 10:18

Chủ đầu tư: Bệnh viện tỉnh Hải Dương

Địa điểm: Tỉnh Hải Dương

Giá trị hợp đồng: 25,5 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện: 2004 - 2006

TIN LIÊN QUAN